Värmeväxlare / Värmeåtervinning

Våra värmeväxlare är plattvärmeväxlare och finns för placering utomhus och inomhus. Värmeväxlaren är av typ Heatex VVX och verkningsgraden är ca 50-60 %.

Exempel på besparing med värmeväxlare jämfört med utan växlare:

Luftflöde 28.000 m³/h
Max effektbehov utan växlare: 395 kW
Max effektbehov med växlare: 194 kW
Besparing installerad effekt: 200 kW

 

Ventilation & Lackboxteknik AB - Box 653 - 135 26 Tyresö. - Besöksadress: Radiovägen 2, Tyresö

© Copyright Ventilation & Lackboxteknik AB 2012Webbkarta

Admin

Direktonline